Loket.nl

Over Loket.nl

We leven in een mooie tijd waarin ontwikkelingen zich in een hoog tempo opvolgen. Als organisatie moet je steeds opnieuw uitvinden hoe je relevant blijft voor je klant. Als onderdeel van de Van Spaendonck Groep heeft Loket.nl bewezen dat je door te blijven innoveren na 100 jaar nog relevant kunt zijn voor alles wat te maken heeft met arbeidsrelaties. In de afgelopen 13 jaar heeft Loket.nl de marktleiderspositie veroverd op het gebied van online salaris en HR voor het MKB. Bijna een kwart van alle werknemers in het MKB ontvangt maandelijks een loonstrook vanuit Loket.nl.

Van het invoeren van salarismutaties tot het verrassen van medewerkers op hun verjaardag. Alles wat er bij Loket.nl wordt ontwikkeld, is erop gericht om ondernemers administratief te ontzorgen. Zij richten zich op alles wat er komt kijken bij het in dienst hebben van personeel en ze geloven dat er altijd een manier is om administratieve personeelsprocessen te verbeteren en vereenvoudigen.

Werking van de koppeling

De koppeling met Loket.nl kun je zelf beheren. Binnen de instellingen van de koppeling kun je zelf bepalen welke gegevens door Shiftbase worden bijgewerkt. Vervolgens worden alle medewerker gegevens automatisch bijgewerkt zonder tussenkomst van bestanden. 

Functies

  • Medewerkers import
  • Gewerkte uren registreren
  • Diensten aanmaken en inroosteren
  • Contracten en uurlonen updaten
  • Koppelen van afdelingen in Shiftbase aan kostenplaatsen in Loket.nl


Wat is een medewerkers import? 
Automatisch medewerkers toevoegen in Shiftbase op basis van werknemersgegevens in Loket.nl. Automatisch dagelijks synchroniseren van N.A.W. gegevens van gekoppelde werknemers vanuit Loket.nl naar Shiftbase.

Ben je klant van Loket.nl en wil je Shiftbase proberen?

Meld je dan hier gratis aan

  

Payroll Populair