Loket.nl

Over Loket.nl

We leven in een mooie tijd waarin ontwikkelingen zich in een hoog tempo opvolgen. Als organisatie moet je steeds opnieuw uitvinden hoe je relevant blijft voor je klant. Als onderdeel van de Van Spaendonck Groep heeft Loket.nl bewezen dat je door te blijven innoveren na 100 jaar nog relevant kunt zijn voor alles wat te maken heeft met arbeidsrelaties. In de afgelopen 13 jaar heeft Loket.nl de marktleiderspositie veroverd op het gebied van online salaris en HR voor het MKB. Bijna een kwart van alle werknemers in het MKB ontvangt maandelijks een loonstrook vanuit Loket.nl.

Van het invoeren van salarismutaties tot het verrassen van medewerkers op hun verjaardag. Alles wat er bij Loket.nl wordt ontwikkeld, is erop gericht om ondernemers administratief te ontzorgen. Zij richten zich op alles wat er komt kijken bij het in dienst hebben van personeel en ze geloven dat er altijd een manier is om administratieve personeelsprocessen te verbeteren en vereenvoudigen.

Informatie over de integratie

De koppeling met Loket.nl kun je zelf beheren. Binnen de instellingen van de koppeling kun je zelf bepalen welke gegevens door Shiftbase worden bijgewerkt. Vervolgens worden alle medewerker gegevens automatisch bijgewerkt zonder tussenkomst van bestanden. 

Functies

  • Medewerkers import naar Shiftbase
  • Contracten en uurlonen updaten in Shiftbase

 

 

Payroll